top of page
Som deltakerbedrift får man tilgang til kunnskap, nettverk og erfaringer Robotek AS tilegner seg. Samt at man får delta på Robotek sine årlige samlinger. Deltakerbriftene får rabatt på Robotek sine seminarer. Hver deltakerbedrift får også årlig oppfølging av Robotek sitt team for å sammen kartlegge mulige nye bærekraftige løsninger knyttet til robotisering, automasjon og/eller 3D print.
Ønsker du å bli deltakerbedrift? For å få mer informasjon eller/og send en e-post med ditt telefonnummer til post@robotek.no så blir du kontaktet innen kort tid. 
bottom of page