top of page

26.10.2023

Velkommen til vårt årlige seminar hvor vi tar opp spennende og viktige temaer.

Programmet for 2023 er langt på vei klart og blir lagt inn her.

seminar.jpg

3DPShip

I samarbeid med 2 rederier og Innovasjon Norge, har vi utviklet et konsept for å:

a: 3DPrinte deler ombord på skip.

b. Utviklet en skyplattform for å sende og motta 3DPfiler til og fra skipene.

c. Utviklet et eget programvare for å registere om det er trygt å 3DPrinte eller ei, i sammen med en miljøsensor.

d. Utviklet en miljøkalkulator for å estimere hvor stort fotavtrykk det tar å kjøpe inn en tilsvarende del i forhold til å 3DPrinte delen.

Section Title

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page